Erik A. Hammer
Byfogd Grundts vei 7
1532 Moss
Tlf.: 909 83 275


Katharina Th. Bramslev
Store Strandgate 17
1550 Hølen
Tlf.:977 58 897

Mer om hambra

hambra er et arbeidsfellesskap mellom Erik A. Hammer og Katharina Th. Bramslev. Formelt består hambra av to enkeltmannsforetak, som drar nytte av hverandres erfaringer, kunnskaper, ferdigheter og arbeidskapasitet . Begge har lang erfaring med miljøspørsmål i byggsektoren og har erfaring fra både offentlig og privat sektor.

Vi har et nettverk med høy kompetanse innen ulike fagdisipliner. Vi trekker på dette nettverket der det er hensiktsmessig, enten ved å engasjere ulik ekspertise som våre underleverandører eller ved å anbefale våre kunder å engasjere denne kompetansen direkte.


- Mer om Erik A. Hammer
- Mer om Katharina Th. Bramslev

Design: Dalgrav/InTro