Erik A. Hammer
Byfogd Grundts vei 7
1532 Moss
Tlf.: 909 83 275


Katharina Th. Bramslev
Store Strandgate 17
1550 Hølen
Tlf.:977 58 897

Nettverksbygging

Å skape nettverk og nyttiggjøre seg dem kan være en viktig faktor for å lykkes i det arbeid vi gjør. Det å kunne dra nytte av andres kunnskap og erfaringer kan gi et godt grunnlag for å løse de oppgaver vi står ovenfor. Det er da viktig å velge de nettverk som kan gi mest mulig tilbake, men også nettverk hvor man kan føle seg fri til å ta opp de temaer en ønsker å vite mer om. Å få en nettverksgruppe til å fungere godt forutsetter at deltagerne både kan ta og gi i gruppen. Uten dette samspillet vil gruppen lett fungere som en prateklubb hvor deltagerne enten føler at de kaster bort tiden og/eller at man bare gir inn i gruppen.

Etablering av nettverksgrupper krever både innsikt i hva man vil ha ut av samarbeidet og hva man er villig til å gi inn i gruppen. Det er således viktig at gruppen i utgangspunktet har klare mål om hva man vil oppnå med nettverkssamarbeide og regler på hvordan man skal gi inn i gruppen og samspille.

hambra kan ut fra sine erfaringer tilby rådgivning og hjelp til nettverksbygging og drifting av nettversgrupper slik at deltagerne kan få mest mulig igjen for deltagelse i nettverket.


Noen referanser:
- Forum for offentlige bygg og eiendommer, Norsk kommunalteknisk avdeling
- NVE/ENOVAs bygningsnettverk
- Nettverksbygging i ØkoBygg/statlige bygg
Design: Dalgrav/InTro