Erik A. Hammer
Byfogd Grundts vei 7
1532 Moss
Tlf.: 909 83 275


Katharina Th. Bramslev
Store Strandgate 17
1550 Hølen
Tlf.:977 58 897

Strategisk planlegging

Mange bedrifter og statlige virksomheter har utarbeidet eller er i ferd med å utarbeide miljøstrategier på overordnet nivå. Det kan gjelde virksomheten som sådan eller konkrete utbyggingsprosjekter. Utfordringen er å omsette den overordnede strategien til praktiske mål og praktisk handling. Her finnes ingen enkel oppskrift, da hver virksomhet og hvert prosjekt er unikt og krever sine egne løsninger. Løsningene er avhengige av såvel virksomhetsområde, som virksomhetskultur og internt kunnskapsnivå.

hambra tilbyr rådgivning på strategisk nivå for både offentlig og privat sektor. Medarbeiderne i hambra har erfaring med strategisk miljørådgivning fra ulike typer virksomheter og prosjekter. Vi har vært engasjert av myndighetene til å foreslå nødvendige rammebetingelser for å stimulere til en miljøeffektiv dreining i byggsektoren. Vi har arbeidet for store statlige og private virksomheter med utforming av miljømål og innføring av miljøledelse. Vi har erfaring fra miljøledelse i kommunal sektor og vi har vært engasjert til miljørådgivning i en rekke utbyggingsprosjekter.


Noen referanser:
- Miljøledelse Selmer
- Miljøledelse Statsbygg
- Utredninger for myndighetene
Design: Dalgrav/InTro