Erik A. Hammer
Byfogd Grundts vei 7
1532 Moss
Tlf.: 909 83 275


Katharina Th. Bramslev
Store Strandgate 17
1550 Hølen
Tlf.:977 58 897

Inspirasjon og opplæring

Den nødvendige kunnskapen finnes (og "gjenfinnes" i prosjekt etter prosjekt). Det ligger utallige rapporter og utredninger i gjemte hyller og skap. Det er imidlertid et stort behov for kunnskapsspredning. Mangel på kunnskap en avgjørende årsak til manglende miljøeffektivitet hos alle aktører i næringen.

hambra tilbyr kurs og foredrag på ulike nivåer og for ulike målgrupper. Vi har også god erfaring med gjennomføring av inspirasjonssamlinger og oppstartseminarer for byggeprosjekter som en "kick off" for å belyse og vise praktiske eksempler på miljøeffektiv planlegging og prosjektering

Økt kompetanse avhenger imidlertid såvel av kunnskap som praktisk ferdighet. Det siste får man gjennom praktisk erfaring. Her er utvikling av praktiske verktøy et viktig virkemiddel. I en hektisk hverdag vil verktøyene gjøre det enklere å integrere miljøhensyn i arbeidet. Verktøy vil også gi de ulike aktørene en felles kunnskapsplattform. Blant annet gjennom ØkoBygg-programmet er det utviklet en rekke praktiske verktøy for miljøeffektivitet i byggenæringen. Gjennom vårt arbeid i ØkoBygg har vært med på å utvikle flere av disse verktøyene og tilbyr innføring og opplæring i bruken av disse.


Noen referanser:
- Sustainable building 2002
- Energiledelse
- Fremtidens bygg
- Miljøeffektive bygg
Design: Dalgrav/InTro