Erik A. Hammer
Byfogd Grundts vei 7
1532 Moss
Tlf.: 909 83 275


Katharina Th. Bramslev
Store Strandgate 17
1550 Hølen
Tlf.:977 58 897

Tidlig fase rådgivning

De viktigste miljøeffektene av et utbyggingsprosjekt bestemmes i en meget tidlig fase av planleggingen. Spørsmål som; skal vi bygge nytt eller bygge om et eksisterende bygg, hvor skal vi bygge, hvor stort skal bygget være og hvilke funksjoner skal det ha, samt hvilken energiform skal vi velge, gir viktige premisser for prosjektets miljøprofil. Altfor ofte blir miljøvurderinger først trukket inn i prosjektet når slike premisser er lagt og de miljøtiltakene som er praktisk og økonomisk gjennomførbare, har mindre betydning.

Strategiske dokumenter som miljøoppfølgingsprogram og sjekklister for planleggingen og prosjekteringen, bør også utarbeides på et tidlig stadium for å bli premissgivende dokumenter.

Medarbeiderne i hambra har erfaring fra alle problemstillingene nevnt over. Vi tror at tidlig fase rådgivning vil bli mer etterspurt i framtiden, etterhvert som utbyggere og marked blir generelt mer opptatt av miljø og etterhvert som erfaringen viser at det er mer effektivt og lønnsomt å planlegge for et godt miljø fra dag en.


Noen referanser:
- Pilestredet park i Oslo
- Regionssykehuset i Trondheim
- Telenors bygg på Fornebu
- Havnevesenet i Oslo
- Tjuvholmen – konkurranseprosjektet til LINSTOW AS
Design: Dalgrav/InTro