Erik A. Hammer
Byfogd Grundts vei 7
1532 Moss
Tlf.: 909 83 275


Katharina Th. Bramslev
Store Strandgate 17
1550 Hølen
Tlf.:977 58 897

Katharina Th. Bramslev
Katharina Th. Bramslev er født i 1966. Hun er sivilingeniør fra NTH (NTNU). Fra 1989 til 1996 var hun ansatt som rådgivende ingeniør i COWIplan (fra 1992 fusjonert til Hjellnes COWI). Arbeidsoppgavene spant fra byggelederoppgaver til utredninger og tradisjonelle rådgiveroppdrag. Hun var bl.a. engasjert som arkitektgruppens miljørådgiver i prosjektering av Ekspedisjonsbygningen på Gardermoen flyplass.

Fra 1996-2002 har hun vært ansatt som rådgiver i GRIP, en stiftelse etablert og finansiert av Miljøverndepartementet. GRIP har vært vertskap for ØkoByggprogrammet og fra 1998-2002 arbeidet Katharina Bramslev hovedsaklig med ØkoByggprogrammet. Hun har skrevet flere utredninger om miljøeffektivitet i byggsektoren, på oppdrag fra hhv. Nordisk Ministerråd, OECD, Miljøverndepartementet og Kommunal- Regionaldepartementet. Hun har også vært en flittig brukt foredragsholder om dette temaet, både nasjonalt og internasjonalt, har utarbeidet verktøy og håndbøker og fulgt opp enkeltprosjekter i programmet.


- Mer om Erik A. Hammer

Design: Dalgrav/InTro