Erik A. Hammer
Byfogd Grundts vei 7
1532 Moss
Tlf.: 909 83 275


Katharina Th. Bramslev
Store Strandgate 17
1550 Hølen
Tlf.:977 58 897

Erik A. Hammer
Erik A. Hammer er født i 1948. Han er sivilingeniør fra NTH i 1977. Hammer var med å starte COWIplan bl.a. sammen med COWI i Danmark i 1982 og var medeier i selskapet frem til 1991. Hammer hadde ansvaret for bl.a. energi i bygg og energiplanlegging i regioner samt byggeteknisk konstruksjoner og FDVU.

Fra 1991 til 1996 arbeidet Hammer som utbyggingssjef i Oppegård kommune. Der hadde han ansvaret for både nye kommunale bygg og installasjoner og FDVU av eksisterende bygningsmassen i tillegg til tilrettelegging for idretten og friluftslivet i kommunen. Hammer var med å starte Forum for offentlige bygg og eiendommer i 1992 for fremme av bedre bygningsforvaltning i kommuner og var leder for forumet i de fire første årene. Totalt 175 kommuner er medlem av forumet.

Fra 1996 og frem til 2001 var Hammer engasjert av NVEs /ENOVAs byggoperatør med ansvar for koordinering av nettverk blant norske byggeiere – primært kommuner. Fra 1999 var han involvert i ØkoBygg i tillegg.

Høsten 2001 overtok Hammer programledelsen for ØkoBygg-programmet frem til dets avslutning vinteren 2002/2003.


- Mer om Katharina Th. Bramslev

Design: Dalgrav/InTro